Ateities kartoms   (muziejus)

Norėdami paįvairinti privalomų dalykų pamokas mokiniai gali rinktis užklasinius užsiėmimus, skatinančius juos domėtis įvairiais dalykais. Užklasinė veikla gali būti įvairi: rankdarbių, sporto, muzikos, kraštotyros bei kiti būreliai. Vėliučionių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelyje šioji veikla davė rezultatų. Prieš keletą savaičių kraštotyros būrelio nariai įsteigė Vėliučionių ir apylinkių muziejų.

Šiemet įgyvendintas sumanymas gimė dar prieš keletą metų, kai Vėliučionių mokykloje istoriją dėstė Vidas Brizina. Jo pasekėjas – Antanas Lesys, dėstantis istoriją nuo 1999 metų vadovavo kraštotyros būreliui bei rinko informaciją apie Vėliučionis ir apylinkes. Jau tuomet vienintelė kliūtis, neleidžianti įrengti muziejaus, buvo patalpų stygius. Vėliau mokykla persikėlė į dviejų aukštų pastatą, kurį perleido specialios globos namai. Laikinai einančios direktorės Valentinos Dagil iniciatyva nedidelės patalpos greta mokytojų kambario iš karto buvo skirtos muziejui įrengti. Ši užduotis buvo pavesta lietuvių kalbos mokytojai Rasai Šventoraitytei, kuri ir vadovauja kraštotyros būreliui.

Būtent šio būrelio užsiėmimuose gimė sumanymai, planai, idėjos, kaip pritaikyti patalpas muziejui. Būrelio nariai, kaip pažymi mokytoja, pasiskirstė į dvi grupes: tuos, kurie rengė projektus bei tuos, kurie juos realizavo. Muziejus įrengtas kaip kaimo troba, jame keletas teminių kampelių. Stenduose vaizduojama Vėliučionių istorija, parengta pagal mokyklos istoriko A. Lesio surinktą medžiagą. Tarp eksponuojamų „Vėliučionių apylinkių istorijos“ užrašų yra informacija apie tai, jog pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose vietovės pavadinimas buvo minėtas 1798 metais. Minima cerkvės, bažnyčios istorija, specialiosios – mokyklos įkūrimas XIX ir XX amžių sandūroje bei Antrojo pasaulinio karo metais nužudytų žydų kapai.

Atskira vieta muziejuje skirta amatams ir pavadinta „Tikri kalviai“. Vėliučionių mokyklos berniukus sudomino kalvyste kalvis Vladimiras Kuzinas. Šio amato iš savo tėvo išmokęs ponas Vladimiras gyvena Vėliučionyse, turi savo kalvę. Kalvystės meno moko jaunimą, kuris noriai domisi kaldinamais metaliniais stebuklais. Muziejuje atsirado vietos ne tik meistro, bet ir jo mokinių – Zbignevo Krepštulio bei Mykolo Gudonio darbams. Abu jau yra pristatę savo darbus parodose, dalyvavo ne viename konkurse.

Muziejaus steigėjai negalėjo nepaminėti faktų iš mokyklos istorijos – eksponuojamos mokyklos kronika, projektai, kuriuose dalyvauja, bei įvairių konkursų garbės ir padėkos diplomai. Muziejuje yra daiktų, kuriuos rastus močiučių palėpėse bei sandėliuose, sunešė mokytojai bei mokiniai. Kas kiek laiko atsiranda žmonių atnešančių muziejui įvairiausių įdomių, netikėtų eksponatų.

Įrengdami muziejų mokiniai buvo labai aktyvūs, turėjo daug sumanymų, kurie, pedagogams padedant, buvo įgyvendinti ir dabar džiugina ne tik šeimininkus, bet ir svečius bei lankytojus.