1.

Mokyklos direktorė, Istorijos vyresn. mokytoja

Christina Masalska

2.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja

Valentina Dagil

 

3.

Ūkio vedėja

 

Stanislava Urbanovič

 

4.

Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

 

Rasa Šventoraitytė

 

5.

Pradinio ugdymo mokytoja

 

Kristina Krivickaitė

 

6.

Biologijos vyresn. mokytoja

 

Lidija Tamulėnienė

 

7.

Informacinių technologijų mokytoja

Alina Makovska

8.

Technologijų ir dailės mokytoja

 

Natalja Rod

 

9.

Matematikos vyresn. mokytoja

 

Janina Janušauskienė

 

10.

Pradinio ugdymo vyresn. mokytoja

 

Janina Lobačevska

 

11.

Anglų kalbos vyresn. mokytoja

 

Marija Andrijevska

 

12.

Lenkų kalbos vyresn. mokytoja, bibliotekininkė

 

Janina Šuškievič

 

13.

Pradinio ugdymo mokytoja

 

Olga Ugrevičienė

 

14.

Kūno kultūros vyresn. mokytojas

Arūnas Bundonis

 

15.

Fizikos mokytoja

 

Alina Makovska

 

16.

Muzikos vyresn. mokytoja

 

Zita Sakalauskienė

 

17.

Istorijos vyresn. mokytoja

 

Dalė Bagočiūnienė

 

18.

Geografijos mokytoja

 

Asta Vaškevič

 

19. Tikybos mokytoja Ilona Ewa Lewandowska

20.

Tikybos vyresnioji mokytoja

 

 Ryta Gvazdaitytė

21.

Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

 

Vladislava Zdanovičienė

 

22.

Raštinės vedėja

 

Miroslava Kuziv-Sorocka

 

23.

Virėja, valytoja

 

Helena Pilat

 

24.

Remontininkė, valytoja

 

Valentina Korvel

 

25.

Remontininkas

 

Genrich Urbanovič

 

26.

Sargė

 

Natalja Udovenko

 

27.

Sargas

 

Tadeuš Achramovič