1. Mikołajki.

2. Kelėdos. Boże Narodzenie.

3. Naujieji Metai. Nowy Rok.