1. Mokyklos vizija:

1.1. Mokykla ,,Vaikams ir tėvams“ – žinių ir informacijos centras, naudojantis kompiuterius ir             internetą.

1.2.  Mokykla – kaimo bendruomenės kultūrinis centras, kuriame kiekvienas bendruomenės narys gali rasti galimybę realizuoti savo gebėjimus, gauti rūpimą informaciją, turiningai praleisti laiką kartu su savo vaikais.

1.3. Mokykla kaip pedagoginės psichologinės paramos  centras, kuriame kiekvienas bendruomenės narys gali gauti konsultaciją, pagalbą.

 

2. Mokyklos misija:

2.1. Vėliučionių pagrindinė mokykla yra dvikalbė mokykla. Joje mokomasi lietuvių ir lenkų kalbomis, todėl kiekvienas gali mokytis gimtąja kalba.

 

2.2. Mokyklos paskirtis:

2.2.1. Ugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą, sociokultūrinio raštingumo, būtino sėkmingai socialinei integracijai ir tolesniam mokymuisi pagrindus įgijusį moksleivį.

2.2.2. Ugdyti mokinio gebėjimą mokytis, apsispręsti ir pasirinkti, ugdyti nuostatą, kad reikia mokytis visą gyvenimą.

 

2.3. Mokyklos pareigos yra:

2.3.1. Padėti moksleiviui įgyti bendrąjį raštingumą.

2.3.2. Ugdyti moksleivių bendruosius gebėjimus.

2.3.3. Padėti moksleiviams išugdyti komunikacinius gebėjimus, ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas.

2.3.4. Formuoti vertybines nuostatas.

2.3.5. Padėti moksleiviui pasirinkti tolesnio mokymosi kryptį; apsispręsti dėl profilio ir pakraipos bei tolimesnio mokymosi.

2.3.6. Laiduoti mokymosi perinamumą ir ugdymo kokybę, atitinkančią išsilavinimo standartus; teikti socialinę, psichologinę pagalbą.

2.3.7. Prisidėti prie intelektualios, orios, atsakingos, taikios ir darnios šalies kūrimo, padėti moksleiviams suvokti save kaip savo šalies pilietį.

2.3.8. Ugdyti moksleivių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą.